Geriatrische Fysiotherapie

Geriatrie is de ziekteleer van de oudere mens. Oud zijn is niet altijd aan leeftijd gebonden. Om te bepalen of de geriatrie op iemand van toepassing is zijn er 4 criteria:

  • Gelijktijdig voorkomen van meerdere aandoeningen
  • Aanwezigheid van specifieke ouderdomsziekten, zoals Parkinson
  • Ongewone wijze van emoties uiten
  • Verlies van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Van deze criteria moeten er minimaal 2 aanwezig zijn om van een geriatrische situatie te kunnen spreken. Vaak ontstaan er complexe situaties, omdat behandelingen plaatsvinden op lichamelijk, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief gebied.

Behandelingen van geriatrische patiënten vinden natuurlijk vaak plaats in het verzorgings- of verpleeghuis. Onze praktijk is gevestigd in het gebouw van Swaensborch en bevindt zich dus vlak bij degenen die hulp nodig hebben. Maar ook in de thuissituatie kunnen problemen worden aangepakt of voorkomen door tijdig hulp in te roepen. U kunt daarvoor altijd met contact met ons opnemen.

Afspraak maken behandeling fysiotherapie of telefonisch advies