Prijslijst 2019

 • Zitting fysiotherapie€ 35,00
 • Zitting kinderfysiotherapie€ 42,50
 • Zitting manuele therapie€ 40,00
 • Zitting oedeemtherapie€ 40,00
 • Zitting bekkenfysiotherapie€ 39,00
 • Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 45,00
 • Telefonische zitting€ 12,50
 • Screening€ 12,50
 • Intake en onderzoek na screening€ 42,50
 • Intake en onderzoek na verwijzing€ 45,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 60,00
 • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 42,50
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personennvt
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personennvt
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personennvt
 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personennvt
 • Groepszitting van meer dan tien personennvt
 • Toeslag voor uitbehandeling€ 15,00
 • Inrichtingstoeslag€ 7,50
 • Toeslag buiten reguliere werktijden€ 20,00
 • Instructie/ overleg ouders van de patiënt€ 30,00
 • Niet nagekomen afspraak€ 33,00
 • Verstrekte verband- en hulpmiddelennvt
 • Eenvoudige, korte rapporten€ 35,00
 • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 65,00

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing wanneer de patient niet is verzekerd voor fysiotherapie of wanneer de patient is verzekerd bij een zorgverzekeraar, waarmee wij geen overeenkomst hebben.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur van te voren bericht te geven, daar de tijd anders in rekening moet worden gebracht.