Prijslijst

 • Zitting fysiotherapie € 40,25
 • Zitting manuele therapie € 45,00
 • Zitting oedeemtherapie € 40,00
 • Zitting bekkenfysiotherapie € 39,00
 • Echografisch consult € 47,50
 • Shockwave behandeling € 40,00
 • Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 45,00
 • Telefonische zitting € 12,50
 • Screening € 12,50
 • Intake en onderzoek na screening € 42,50
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
 • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 42,50
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen nvt
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen nvt
 • Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen nvt
 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen nvt
 • Groepszitting van meer dan tien personen nvt
 • Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
 • Inrichtingstoeslag € 7,50
 • Toeslag buiten reguliere werktijden € 20,00
 • Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 30,00
 • Niet nagekomen afspraak € 33,00
 • Verstrekte verband- en hulpmiddelen nvt
 • Eenvoudige, korte rapportage € 125,00

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing wanneer de patient niet is verzekerd voor fysiotherapie of wanneer de patient is verzekerd bij een zorgverzekeraar, waarmee wij geen overeenkomst hebben.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur van te voren bericht te geven, daar de tijd anders in rekening moet worden gebracht.