Prijslijst

Zitting fysiotherapie therapie

€ 40,25

Zitting manuele

€ 45,00

Zitting oedeemtherapie

€ 40,00

Zitting bekkenfysiotherapie

€ 39,00

Echografisch consult

€ 47,50

Shockwave behandeling

€ 40,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 45,00

Telefonische zitting

€ 12,50

Screening

€ 12,50

Intake en onderzoek na screening

€ 42,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 55,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 60,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 42,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

nvt

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

nvt

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

nvt

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen

nvt

Groepszitting van meer dan tien personen

nvt

Toeslag voor uitbehandeling

€ 15,00

Inrichtingstoeslag

€ 7,50

Toeslag buiten reguliere werktijden

€ 20,00

Instructie/ overleg ouders van de patiënt

€ 30,00

Niet nagekomen afspraak

€ 33,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

nvt

Eenvoudige, korte rapportage

€ 125,00

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing wanneer de patient niet is verzekerd voor fysiotherapie of wanneer de patient is verzekerd bij een zorgverzekeraar, waarmee wij geen overeenkomst hebben.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur van te voren bericht te geven, daar de tijd anders in rekening moet worden gebracht.

Contact

Heeft u vragen of wilt u informatie?
Neem contact op

Afspraak

Heeft u klachten?
0299 - 65 34 99