Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een plezierige, speelse, bij de leeftijd van het kind aangepaste behandelmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van oefenmateriaal wat speciaal voor kinderen is ontwikkeld.
Mariët behandelt kinderen van 0-18 jaar.
Zij observeert, onderzoekt via gestandaardiseerde tests en stelt een behandelplan op. Zij overlegt met arts, logopedist, orthopedagoog, leerkracht of andere begeleiders, altijd met toestemming van de ouders.

Aan huis
Baby’s tot 1 jaar worden bij voorkeur aan huis behandeld. Ook voor kinderen met ernstige aandoeningen bestaat de mogelijkheid om aan huis behandeld te worden.

Direct toegankelijk
Sinds 2006 kunt u met Mariët direct een afspraak maken zonder verwijzing van huisarts of kinderarts.

Baby’s

Voorkeurshoudingen bij baby’s
Veel baby’s hebben een voorkeurshouding waardoor er soms een schedelvervorming kan optreden. In samenwerking de Jeugdarts van het Consultatiebureau ( GGD-ZW ) geeft Mariët uitleg aan ouders over de oorzaak van deze asymmetrie. Tijdens de behandeling geeft ze ouders positionering– en hanteringsadviezen voor hun baby. De behandelingen vinden bij voorkeur aan huis plaats.

Hoofdmeting
Om de afplatting van het hoofdje van de baby objectief te kunnen meten wordt bij de eerste behandeling met een thermoplast bandje een precieze afdruk van het hoofdje gemaakt .
Dit is een betrouwbare en pijnloze meetmethode.
Na een maand wordt de meting herhaald, zodat kan worden bepaald of er een verandering in de afplatting van het hoofdje heeft plaatsgevonden.

Baby’s met een achterstand in de motorische ontwikkeling
Niet bij alle baby’s is de ontwikkeling vanzelfsprekend, soms is deze vertraagd of afwijkend zoals bij aangeboren stoornissen in de motoriek. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om zich te kunnen omrollen of om te kunnen gaan zitten, staan of lopen.

Peuters

Ook peuters kunnen in hun motoriek achterblijven bij leeftijdgenootjes.
Kinderen die veel vallen, angst voor bewegen hebben of afwijkingen in het lopen hebben zoals bijv. tenenlopers, kunnen extra hulp van een kinderfysiotherapeut gebruiken.

Kinderen op de Basisschool

Op basisschoolleeftijd kunnen kinderen moeite hebben met fijne motoriekproblemen in het algemeen en motorische schrijfproblemen in het bijzonder. Mariët kan met een aantal sessies het kind helpen om het schrijven te verbeteren.
Soms zijn het problemen in de grove motoriek waardoor kinderen niet mee kunnen komen bij de gymnastiek op school door coördinatiemoeilijkheden.
Kinderen in de groei hebben soms orthopedische problemen zoals rugklachten of houdingsklachten.
Als bij kinderen afwijkingen vroegtijdig worden behandeld kunnen veel problemen op oudere leeftijd voorkomen worden.

Tieners

Ook tieners hebben hun eigen ontwikkeling. Het zijn geen kleine volwassenen, zij hebben hun eigen aangepaste therapie nodig. Mariët ziet veel tieners met houdingsklachten. Na individuele begeleiding kunnen zij overstappen in de tienerfitness.

Tienerfitness

Tieners van 10-18 jaar kunnen in groepjes trainen met de fitnessapparatuur waarbij Mariët goed oplet dat er een evenwicht is tussen de conditietraining en de spierversterking.
Het is een leuke manier om tieners meer te laten bewegen. Bij de tienerfitness zijn ze individueel en toch in een groep bezig. Het is al 12 jaar een succesformule!
De lessen worden gegeven op maandagmiddag onder leiding van Mariët en op woensdagmiddag onder leiding van Ellen Zutphen, Kinderfysiotherapeut in opleiding.

Kinderbekkenfysiotherapie

Plas- en poepproblemen bij kinderen.
Zindelijk worden is een proces dat meestal vanzelf gaat.
Maar.. als een kind van 5 of 6 jaar of ouder nog regelmatig nat is, regelmatig ontlasting in het ondergoed heeft, regelmatig een blaasontsteking heeft of moeizaam kan plassen of poepen, is het zinvol om te kijken hoe dit verholpen kan worden. Plas- en poepproblemen kunnen een grote stempel drukken op het leven van uw kind en mogelijk uw gezin.
Blijf er niet mee rondlopen, in veel gevallen is er iets aan te doen.

Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut voor u en uw kind betekenen.

De kinderbekkenfysiotherapeut
Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde kinderfysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen.
De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren hoe het kind controle over de bekkenbodemspieren kan krijgen.
De kinderbekkenfysiotherapeut kan, samen met u en uw kind en in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts kijken naar een manier om de problemen op te lossen.

Er is iets te doen aan de klachten van uw kind!
U kunt contact opnemen met Mariët den Hartog, geregistreerd kinderbekkenfysiotherapeut, om een afspraak te maken voor de behandeling van uw kind.
Voor eventuele vragen op dit gebied kunt u ook bij haar terecht.
e-mail: m.den.hartog@fysiogroepwaterland.nl
tel. 0299-653499
Fysiogroep Waterland Swaensborch 11c 1141 VZ Monnickendam

Sensorische Informatieverwerking (Sensorische Integratie)

Een baby krijgt bij de geboorte zintuigen mee die zich in de loop van de jaren steeds meer gaan ontwikkelen. Bij een normale zintuiglijke ontwikkeling is op de leeftijd van 6 jaar het kind zo ver gerijpt dat het naar groep 3 kan. Het kind kan leren lezen en schrijven, stil zitten, luisteren en zich concentreren.

Sensorische Informatieverwerking is een behandelmethode voor kinderen waarbij er een verstoring heeft plaatsgevonden in de samenwerking tussen de zintuigen.
Hierdoor kunnen er problemen ontstaan, die zich uiten in motorische, of gedragsproblemen. Soms ook taal- en spraakproblemen.

De problemen die zich hierdoor kunnen voordoen zijn:

  • Laat zijn met ontwikkeling
  • Onhandigheid
  • Veel vallen, struikelen of overal tegenaan botsen
  • Over beweeglijkheid
  • Overgevoelig zijn voor bewegen, geen plezier in speeltuinactiviteiten
  • Angst voor hoogte
  • Een hekel hebben aan haren wassen, nagels knippen
  • Hard schreeuwen of veel lawaai maken

U kunt met uw kind voor Sensorische Informatieverwerking therapie terecht bij Mariët den Hartog.
Het kind leert het lichaam beter te begrijpen waardoor er minder gedragsproblemen zijn en er een vooruitgang in schoolvaardigheden te zien is.

Het Fitte Kind

Een programma voor kinderen van 8 tot 16 jaar met overgewicht.
Het doel is de fitheid van het kind te vergroten door het kind plezier in bewegen te laten krijgen.
Er wordt getraind op basis van de hartslag.
De beweeglessen worden gegeven door Mariët den Hartog.
Kinderen en ouders krijgen begeleiding van diëtist Anita Tump en de psychologische begeleiding wordt verzorgd door kinderpsycholoog Sara Heunen-den Hartog.

Combinatie therapie Kinderfysiotherapie en Logopedie

In onze praktijk zijn de logopedisten Annemarie Könecke en Cecile Stam werkzaam.
Voor een aantal kinderen is de combinatie logopedie en kinderfysiotherapie belangrijk, bijvoorbeeld bij het leren verhogen van de spierspanning, de juiste houding en een functionele ademhaling.
De fysio-logo behandelingen worden dan in combinatie gegeven om de behandelingen goed op elkaar te laten afstemmen.

Mariët, Cecile en Annemarie

Combinatie therapie Kinderfysiotherapie en Kinderpsychologie

In onze praktijk is Sara Heunen-den Hartog, orthopedagoog, werkzaam. Zij begeleidt kinderen die psychologische hulp kunnen gebruiken bij gedragsproblemen thuis of op school. Zij geeft ook ondersteuning bij opvoedingsproblemen. De samenwerking tussen kinderfysiotherapeut en orthopedagoog is voor ouder en kind van toegevoegde waarde.