Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een plezierige, speelse, bij de leeftijd van het kind aangepaste behan-delmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van oefenmateriaal wat speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Eveline behandelt kinderen van 0-18 jaar. Zij observeert, onderzoekt via gestandaardiseerde tests en stelt een behandelplan op. Zij over-legt met arts, logopedist, orthopedagoog, leerkracht of andere begeleiders, altijd met toe-stemming van de ouders.

Aan huis
Baby’s tot 1 jaar worden bij voorkeur aan huis behandeld. Ook voor kinderen met ernstige aandoeningen bestaat de mogelijkheid om aan huis behandeld te worden.

Direct toegankelijk
Sinds 2006 kunt u met Eveline direct een afspraak maken zonder verwijzing van huisarts of kinderarts.

Baby’s

Voorkeurshoudingen bij baby’s
Veel baby’s hebben een voorkeurshouding waardoor er soms een schedelvervorming kan op-treden. In samenwerking de Jeugdarts van het Consultatiebureau ( GGD-ZW ) geeft Eveline uitleg aan ouders over de oorzaak van deze asymmetrie. Tijdens de behandeling geeft ze ou-ders positionering– en hanteringsadviezen voor hun baby. De behandelingen vinden bij voor-keur aan huis plaats.

Baby’s met een achterstand in de motorische ontwikkeling Niet bij alle baby’s is de ontwikkeling vanzelfsprekend, soms is deze vertraagd of afwijkend zoals bij aangeboren stoornissen in de motoriek. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om zich te kunnen omrollen of om te kunnen gaan zitten, staan of lopen.

Peuters

Ook peuters kunnen in hun motoriek achterblijven bij leeftijdgenootjes. Kinderen die veel vallen, angst voor bewegen hebben of afwijkingen in het lopen hebben zo-als bijv. tenenlopers, kunnen extra hulp van een kinderfysiotherapeut gebruiken.

Kinderen op de Basisschool

Op basisschoolleeftijd kunnen kinderen moeite hebben met fijne motoriekproblemen in het algemeen en motorische schrijfproblemen in het bijzonder. Eveline kan met een aantal sessies het kind helpen om het schrijven te verbeteren. Soms zijn het problemen in de grove motoriek waardoor kinderen niet mee kunnen komen bij de gymnastiek op school door coördinatiemoeilijkheden. Kinderen in de groei hebben soms orthopedische problemen zoals rugklachten of houdings-klachten.

Als bij kinderen afwijkingen vroegtijdig worden behandeld kunnen veel problemen op oudere leeftijd voorkomen worden.

Tieners

Ook tieners hebben hun eigen ontwikkeling. Het zijn geen kleine volwassenen, zij hebben hun eigen aangepaste therapie nodig. Eveline ziet veel tieners met houdingsklachten. Na individu-ele begeleiding kunnen zij overstappen in de tienerfitness.

Tienerfitness

Tieners van 10-18 jaar kunnen in groepjes trainen met de fitnessapparatuur waarbij Eveline goed oplet dat er een evenwicht is tussen de conditietraining en de spierversterking. Het is een leuke manier om tieners meer te laten bewegen. Bij de tienerfitness zijn ze indivi-dueel en toch in een groep bezig. Het is al 12 jaar een succesformule! De lessen worden gegeven op maandagmiddag en woensdagmiddag onder begeleiding van Robin Bont.

Het Fitte Kind

Een programma voor kinderen van 8 tot 16 jaar met overgewicht. Het doel is de fitheid van het kind te vergroten door het kind plezier in bewegen te laten krij-gen. Er wordt getraind op basis van de hartslag. De beweeglessen worden gegeven door Eveline. Kinderen en ouders krijgen begeleiding van diëtist Anita Tump en de psychologische begelei-ding wordt verzorgd door kinderpsycholoog Sara Heunen-den Hartog.

Combinatie therapie Kinderfysiotherapie en Logopedie

In onze praktijk zijn de logopedisten Annemarie Könecke en Cecile Stam werkzaam. Voor een aantal kinderen is de combinatie logopedie en kinderfysiotherapie belangrijk, bij-voorbeeld bij het leren verhogen van de spierspanning, de juiste houding en een functionele ademhaling. De fysio-logo behandelingen worden dan in combinatie gegeven om de behandelingen goed op elkaar te laten afstemmen.

Combinatie therapie Kinderfysiotherapie en Kinderpsychologie

In onze praktijk is Sara Heunen-den Hartog, orthopedagoog, werkzaam. Zij begeleidt kin-deren die psychologische hulp kunnen gebruiken bij gedragsproblemen thuis of op school. Zij geeft ook ondersteuning bij opvoedingsproblemen. De samenwerking tussen kinderfysiothe-rapeut en orthopedagoog is voor ouder en kind van toegevoegde waarde.